24 de juliol del 2012

23 de juliol del 2012

No al Comic Sans!


Necessitem ajuda per difondre el missatge. Podeu descarregar-vos la imatge, imprimir unes 1000 còpies i posar-ho a cada fanal de la vostra ciutat? Gràcies per endavant. L'ús de la imatge és lliure.

14 de febrer del 2012

Simplicitat

Els homes són simples. Les dones tenen un pensament més rebuscat que fa que necessitin una major quantitat de vocabulari i sinònims per expressar les seves idees i el que volen transmetre.

12 de febrer del 2012

Indirecte


Si es que a aquest pas s'acabarà això de dedicar les tires...

7 de febrer del 2012

Mitjana


Quan els valors es perden i l'únic que importa és el rendiment acadèmic.