24 de juliol del 2012

23 de juliol del 2012

No al Comic Sans!


Necessitem ajuda per difondre el missatge. Podeu descarregar-vos la imatge, imprimir unes 1000 còpies i posar-ho a cada fanal de la vostra ciutat? Gràcies per endavant. L'ús de la imatge és lliure.